Operació de Galindons o "Juanetes"

La operació de Galindons consisteix en realinear els ossos que s'han desviat per tal de fer funcionar correctament l'articulació i disminuïr la prominència lateral del peu.

Per tal de tornar els ossos a la seva posició estudiem escrupulosament el peu:

  • la seva movilitat
  • la seva forma
  • la seva desviació
  • les seves exigències qüotidianes i esportives
  • la seva mecànica postural
  • la seva tendència genètica...

i calculem, per a cada pacient, la correcció que cal fer.

Durant la cirurgia fem servir tècniques molt precises per poder col.locar a la ubicació exacta l'articulació, mitjançant cirurgia oberta podem servir-nos d'un apartatge d'última generació que col.loca les porcions òssies al seu lloc exacte.

Un cop corregida la desviació fixem les petites porcions òssies amb elements com grapes o cargols de titani d'alta qualitat o bé reabsorbibles, per tal que la correcció que hem aconseguit es mantingui estable i duri per sempre.

Destacar que la nostra clínica utitliza Factors de creixement que ajuden a la cicatrització i ràpida reparació dels teixits operats, millorant la inflamació i el temps de recuperació post quirúrgico dels galindons o juanetes.

Operació galindons o juanetes

Contacta amb nosaltres, et respondrem tan aviat com ens sigui possible

933 840 740 Demana hora

/* Cookies */