Operació de Galindons o "Juanetes"

La operació de Galindons consisteix en realinear els ossos que s'han desviat per tal de fer funcionar correctament l'articulació i disminuïr la prominència lateral del peu.

Abans de l'operació de juanetes o galindons
Abans de l'operació de galindons
Resultat operació de galindons o juanetes
Després de l'operació de galindons

Per tal de tornar els ossos a la seva posició estudiem escrupulosament el peu, la seva mobilitat i la desviació que ha aparegut, i calculem en cada cas la correcció que cal fer.

Durant la cirurgia fem servir tècniques molt precises per poder col.locar a la ubicació exacta l'articulació, mitjançant cirurgia oberta podem servir-nos d'un apartatge d'última generació que col.loca les porcions òssies al seu lloc exacte.

Un cop corregida la desviació fixem les petites porcions òssies amb elements com grapes o cargols de titani d'alta qualitat o bé reabsorbibles, per tal que la correcció que hem aconseguit es mantingui estable i duri per sempre.

Destacar que la nostra clínica utitliza Factors de creixement que ajuden a la cicatrització i ràpida reparació dels teixits operats, millorant la inflamació i el temps de recuperació post quirúrgico dels galindons o juanetes.


Contacti amb nosaltres

Idioma: Castellano Català
Plantilles esportives