Plantilles per als peus

Plantilles peus Barcelona

Els nostres centres compten amb professionals especialitzats en biomecànica capaços de detectar, mitjançant sistemes d'anàlisi biomecànica i tecnologia d'última generació, errors estructurals, posturals, de les diferents fases de la marxa o del gest esportiu.

Concretar quin és i on és el problema serveix per poder dissenyar el tractament, oferint una plantilla personalitzada i totalment individualitzada per a cada pacient.

Cal destacar que comptem amb laboratori propi. Això ens permet confeccionar les plantilles de forma manual durant tot el procés i readaptar i acomodar amb el pacient in situ.

La nostra forma de treball es basa en fixar un objectius, concrets, que la plantilla ha de complir.

Passats uns dies es visita de nou al pacient i es revisen aquests objectius, podent comprovar el grau de satisfacció del pacient. Es tracta doncs d'un tractament global, no és una venda de plantilles estàndard, sinó que es fa un seguiment de l'adaptació, i tot això completat amb recol.locació postural, programa d'estiraments, treball fisioterapèutic ... segons cada cas demani.

Plantilles peus Barcelona
Fabricació personalitzada de plantilles per als peus

Els materials utilitzats per a la confecció de platilles varien segons els requisits biomecànics de la mateixa:

Los materiales utilizados per a la confección de platillas varían según los requisitos biomecánicos de la misma:

  • capacitat d'amortiment
  • rebot o absorció d'impactes
  • descàrrega de pressions...

Escollint-los segons el pes del pacient, la seva activitat esportiva, el seu perfil i sobretot, segons la patologia diagnosticada, sempre utilitzant materials innovadors, importats per proveïdors d'alta qualitat.


Contacti amb nosaltres

Idioma: Castellano Català
Plantilles esportives